VeneciaMides:    
25x35
Tècnica: Aquarel.la
Tema:    Paisatge