Grup EL CLAUSTRE
· C/Nou, 9, 8, 10 - 17001 Girona
· Tel. 972 203 126 · Fax 972 213 594

· Rambla, 25 - 17600 Figueres
· Tel. 972 512 065